Vekové kategórie a objemy

                                                                                                  1. beh - cyklistika - 2. beh

                                                                     

Mladší žiaci, žiačky - rok nar.2008 - 2007 / Žiml, Žiyml /                 2km - 6km - 1km

Starší žiaci, žiačky - rok nar. 2006-2005 / Žist, Žiyst /                  3km - 12km - 1,5km

Nádeje C - rok nar. 2013 a mladší                                                     250m - 500m - 150m

Nádeje B - rok nar. 2012 - 2011                                                       500m - 1,5km - 250m

Nádeje A - rok nar. 2010 - 2009                                                      1km -3km - 500m

Dorastenci, dorastenky - rok nar. 2004 -2003 / D, Dy /                  5km - 20km - 2,5km

Juniori, juniorky - rok nar. 2002-2001 / J, Jy /                               5km - 20km - 2,5km

Muži - rok nar. 2000 - 1981 / M /                                                     10km - 40km - 5km

Ženy - rok nar. 2000 - 1981 / Ž /                                                     10km - 40km - 5km

Veteráni 1 - rok nar. 1980 - 1971 / V1 /                                            10km - 40km - 5km

Veteráni 2 - rok nar. 1970 - 1961 / V2 /                                           10km - 40km - 5km

Veteráni 3 - rok nar. 1960 a starší / V3 /                                        10km - 40km - 5km

Veteránky 1 - rok nar. 1980 - 1971 / Vy1 /                                      10km - 40km - 5km

Veteránky 2 - rok nar. 1970 - 1961 / Vy2 /                                     10km - 40km - 5km

Veteránky 3 - rok nar. 1960 a st. / Vy3 /                                        10km - 40km - 5km

Open - rok nar. 2001 a starší, staršie / O /                                     5km - 20km - 2,5km

Kategória Open je pre všetkých, ktorí si netrúfajú na vyššie objemy a pre pretekárov, ktorí si chcú daný šport vyskúšať a nie sú registrovaní v STÚ ( Slovenskej triatlonovej únii )