Štartovné :

- detské kategórie bez poplatku
- žiacke kategórie 10,-€

- ostatní          25,-€

Platba na mieste pri prezentácii.

 

Výsledky:   20140621snv.pdf (257725)

Výsledky 2015 : my4.raceresult.com/37748/results?lang=sk#

Výsledky 2018 : https://vysledky.vysledkovyservis.sk/Results.aspx?CId=16625&RId=217&EId=9