Štartovné :

- detské kategórie bez poplatku
- žiacke kategórie 10,-€, pre nereg v STÚ k štartovnému ešte je potrbné uhradiť jednodňovú licenciu 3,-€

- ostatní           25,-€ , pre nereg v STÚ k štartovnému ešte je potrbné uhradiť jednodňovú licenciu 10,-€, pretekári od 16r. do 19r. - 5,-€

 

Platba cez Trust Pay na účet STÚ, v hotovosti na mieste platba iba kat. Open bez registrácie v STÚ.

 

Výsledky 2014:   20140621snv.pdf (257725)

Výsledky 2015 : my4.raceresult.com/37748/results?lang=sk#

Výsledky 2018 : https://vysledky.vysledkovyservis.sk/Results.aspx?CId=16625&RId=217&EId=9