ŠK Iglovia, Spišská Nová Ves

a Slovenská triatlonová únia

ďakujú všetkým účastníkom zo dňa

12. 05. 2019

ktorí sa zúčastnili na

 

 DUATLONE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

 

 Poďakovanie patrí aj všetkým participujúcim zložkám ako aj dobrovoľníkom a sponzorom!

Tešíme sa na ďalší ročník!

 

 


Veľmi by sme ocenili vaše postrehy a ohlasy na tento ročník pretekov!